Kontakt

Prevádzkovateľom internetového obchodu je:

Bc. Lucia Kmeťková - DolceVita KREATIV

95501, Velušovce 79

IČO: 48082970

DIČ: 1078326040

Účet: SK96 1100 0000 0080 1603 4156

Telefón: 0903 290 764

e-mail: info@dolcekreativ.sk

Zapísaný v živnostenskom registri OÚ Topolčany, číslo živnostenského registra: 470-18170

Orgán dozoru a dohľadu:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/7720 001
           037/7720 034
fax č. 037/ 7720 024

© 2017 Dolce Vita - kreativ